Wonen & zorg

De Witte Steen is een “woonwijk” gelegen op het Auxiliatrixterrein van De Zorggroep in Venlo. Het is een dynamisch wijkje, liggend in een groene omgeving, waar cliënten wonen. Er is woonruimte voor 56 cliënten, verdeeld over 42 individuele appartementen en twee groepswoningen met elk zeven cliënten. De individuele appartementen hebben een eigen zit- en slaapkamer met open keuken en eigen badkamer. In de groepswoning heeft elke cliënt de beschikking over een eigen kamer. Verder is hier een gezamenlijke woonkamer, keuken- en badvoorziening.

Het uitgangspunt binnen De Witte Steen is individueel wonen. Dit, omdat wij eigen regie en autonomie centraal willen laten staan in de zorg voor cliënten. Onafhankelijk van de woonvorm is er 24 uur per dag zorg en begeleiding op afroep en/of in nabijheid aanwezig.

Onze cliënten zijn mensen in de leeftijd vanaf 18 jaar, met meervoudige handicaps, die veelal zijn veroorzaakt door niet-aangeboren hersenletsel (NAH).

Missie en visie van De Witte Steen Venlo

U kunt in De Witte Steen rekenen op alle zorg en begeleiding die u nodig heeft. Daarbij is uw indicatie leidend en staan medewerkers van De Witte Steen dag en nacht voor u klaar. Ons uitgangspunt daarbij is dat u de regie over uw leven in eigen hand houdt en zelf de dingen regelt, die u nog kunt regelen.

Wonen & Zorg

Voor de meeste cliënten geldt, gezien de aard van hun handicap, een permanente opname, op basis van een geldige CIZ-indicatie. Daarnaast kent De Witte Steen kortdurend verblijf.

Thuiswonende cliënten, behorend tot de doelgroep van De Witte Steen, kunnen gedurende enkele dagen per week deelnemen aan de dagbesteding binnen ons activiteitencentrum.

Alle cliënten hebben een zorgcoördinator, die de zorg en communicatie coördineert. In de multidisciplinaire zorgleefplanbesprekingen, die minimaal een maal per jaar plaatsvinden, wordt een zorgplan opgesteld, waarbij de zorgvraag van de cliënt het uitgangspunt is. De zorgvragen van de cliënt worden in kaart gebracht en opgeschreven in het zorgdossier.