Vrijwilliger worden

Binnen De Witte Steen worden op diverse plekken vrijwilligers ingezet, met name op het activiteitencentrum. Elke groep wordt daar door een vaste medewerker begeleid, ondersteund door één of meerdere vrijwilligers. Met een nieuwe vrijwilliger wordt altijd eerst een intakegesprek gevoerd en op basis van zijn/haar mogelijkheden en interesses en de mogelijkheden binnen De Witte Steen, wordt er een proefperiode afgesproken. Na de proefperiode vindt er een evaluatiegesprek plaats. De vrijwilliger is verzekerd, kan gebruik maken van de faciliteiten van De Zorggroep, ontvangt een tegemoetkoming in de reiskosten, kan deelnemen aan feesten en ontvangt het jaarlijkse kerstpakket.

Een aantal keren per jaar ontvangen vrijwilligers een nieuwsbrief met alle informatie van belang vanuit de organisatie en van De Witte Steen. Daarnaast zijn informatiebijeenkomsten en bijscholingen soms noodzakelijk om op de juiste wijze om te kunnen gaan met onze cliënten.

de_witte_steen_venlo_vrijwilligers

Wat kunnen de taken zijn van een vrijwilliger?

Ondersteunen bij activiteiten, zowel overdag alsook ’s avonds, cliënten ophalen en brengen van en naar de woning, jassen aan- en uittrekken, helpen met koffie drinken. Ook inzet bij kook- en andere activiteiten op de woongroepen is mogelijk. Daarnaast zijn vrijwilligers een belangrijke schakel in de vrijetijdsinvulling van de cliënt. Extra aandacht geven is vaak waar het om draait. Het is belangrijk dat cliënten zoveel mogelijk zelf de regie houden over hun eigen leven.

Mogelijke werkzaamheden voor vrijwilligers:

  • Activiteitenvrijwilliger (creatief, bakken, computeren etc.)
  • Avondvrijwilliger (disco, internet-cafe etc.)
  • Maatje van een cliënt (wandelen, uitstapjes etc.)
  • Groepswoningvrijwilliger (ondersteunen bij maaltijden of activiteiten)
  • Rolstoeldansvrijwilliger

en verder:

  • De cliënten een handje helpen bij het invullen van hun vrije tijd
  • Samen met één of meerdere cliënten eenvoudige bezigheden doen (zoals wandelen, koffie drinken, gesprekjes)
  • Een cliënt helpen bij bijzondere activiteiten (b.v. naar therapie brengen, meegaan naar de tandarts)

De werktijden en frequentie van inzet van de vrijwilliger worden altijd in overleg bepaald.