Het Activiteitencentrum van De Witte Steen Venlo

Het activiteitencentrum (AC) van De Witte Steen biedt cliënten de mogelijkheid tot zinvolle dagbesteding. Het centrum is toegankelijk voor zowel de interne bewoners alsook voor mensen van buitenaf. De activiteiten die worden aangeboden worden bepaald door de vraag van de cliënt.

Uw persoonlijke wensen worden geïnventariseerd door de zorg- en/of medewerker dagbesteding. Vanuit deze persoonlijke wensen wordt een dagbestedingsprogramma aangeboden. Dit kan een activiteit in groepsverband zijn alsook een individuele activiteit. Deze activiteiten vinden plaats in het activiteitencentrum alsook in het appartement of groepswoning. Het aanbod van activiteiten is divers en blijft altijd in ontwikkeling volgens de wensen en behoeften van onze cliënten en de gebeurtenissen in de maatschappij. Activiteiten die worden aangeboden:

  • Arbeidsmatig en/of productief bezig zijn: licht industrieel werk, creatief atelier, bakken, wasserij, tuinieren en houtbewerking.
  • Gericht op beweging: zwemmen, fietsen, sport en spel in zowel groepsverband als individuele begeleiding.
  • Zintuigen prikkelen: sensorische-, aromatische- en audiovisuele prikkelingen worden hierbij doelgericht ingezet. Beleving staat hierbij centraal. U kunt dan denken aan massage, wellness, yoga, bioscoop, dierenbeleving, koken en bakken.
  • Educatief: vaardigheden die een cliënt wil leren ten behoeve van het wonen of functioneren in de maatschappij. Ook schoolse vaardigheden behoren tot de mogelijkheden.
  • Sociale activiteiten: waarbij mensen elkaar kunnen ontmoeten en met elkaar kunnen verbinden. Dat kan themagericht, klein- en/of grootschalig, in-/outdoor.